Üçleme (Teslis) Yanılgısı | Harun Yahya | Beyaz Siteler

Yüce Allah Çocuk Edinmemiştir

Hz. İsa (as), Derin Allah Aşkı ile Yaşayan Bir KULDUR

Hristiyanlar Batıni Tefsirin Öneminini Görmelidirler

Hz. İsa (as)'ın Allah'ın Oğlu Olmadığına Dair İncil'den Deliller

İncil'deki "Baba", "Oğul" , "Tanrı'nın çocukları" gibi İfadeler mecazi anlamlar taşımaktadır

Hz. İsa (as)'ın "Allah Birdir" demesi, Allah'tan korkmayı emretmesi, Allah'ı sevmeyi emretmesi,
Allah'a yalvarmayı emretmesi

Hz. İsa (as)'ın Bir Beşer Olduğuna Dair Kuran'dan Deliller

Teslisin Tevrat kaynaklı olduğunu
İddia eden Hristiyanlar yanılıyorlar

Allah'ın Zatının İnsanda Zuhur Ettiği
Fikrini Hristiyanların da İstememeleri Gerekir

İncil'de Allah'ın Birliğini ve
Şirk Koşmamayı Haber Veren Pasajlar