Üçleme (Teslis) Yanılgısı | Harun Yahya | Beyaz Siteler

Yaratılan Her Şeyde,
"Düşünebilen Bir Topluluk İçin Ayetler Vardır"
(Nahl Suresi, 11)

Vatikan Konsilinin Kararı,
"Üçleme Konusu Akıl ve Mantıktan Uzak Bir Sırdır,
Düşünmenize Gerek Yok"

"Üç Birliği Tek Tanrı Demektir" Aldatmacası

Hak Dinde Karmaşa Yoktur, Eğer Karmaşa Varsa Batıl İtikatlardan Şüphelenilmelidir

Teslis İnancı, Allah'ı Takdir Edebilmenin Önündeki
Büyük Bir Engeldir